Rekstrarspá 2019

Spáin fyrir 2019 gerir ráð fyrir um 3% vexti í eigin iðgjöldum á milli ára sem er nokkuð lægri vöxtur en var á árinu 2018.

Reiknað er með hækkun fjárfestingatekna um 36% en áætlun um afkomu fjárfestinga byggir á langtímaviðmiðum einstakra fjárfestingaflokka þar sem erfitt er að spá fyrir um skammtímasveiflur á markaði.

Gert er ráð fyrir að eigin tjónakostnaður lækki um 5% á milli ára og að eigið tjónshlutfall lækki úr 84% í 77%. Reiknað er með að rekstrarkostnaður hækki um 5% á milli ára en í heild lækkar kostnaðarhlutfall í vátryggingarekstrinum úr 20% í 19%. Hagnaður fyrir tekjuskatt er áætlaður að verði 2,4 milljarðar kr. Gert er ráð fyrir að samsett hlutfall verði 97% á árinu 2019.

Tekjuskattur er 20% af tekjuskattsstofni en hagnaður af hlutabréfum og móttekinn arður vegna félaga er frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. Tekjuskattsstofn mun því að hluta til ráðast af arði og ávöxtun hlutabréfa í fjárfestingasafni TM á árinu.

Rekstrarspá ársins 2019

  1F 2019 2F 2019 3F 2019 4F 2019 Samtals 2018 ∆%
Eigin iðgjöld 3.911 3.998 4.164 4.055 16.129 15.648 481 3%
Fjárfestingar og aðrar tekjur 525 754 523 736 2.538 1.868 670 36%
Heildartekjur 4.436 4.753 4.687 4.792 18.668 17.516 1.152 7%
Eigin tjón (3.285) (3.038) (3.084) (3.087) (12.494) (13.136) 642 ( 5% )
Rekstur og annar kostnaður (974) (931) (874) (953) (3.732) (3.680) (52) 1%
Heildargjöld (4.259) (3.969) (3.958) (4.040) (16.226) (16.816) 590 ( 4% )
Hagnaður fyrir tekjuskatt 177 784 729 752 2.442 700 1.741 249%

Fjárhæðir eru í milljónum króna

Lykiltölur í spá

  1F 2019 2F 2019 3F 2019 4F 2019 Samtals 2018
Vátryggingastarfsemi            
Tjónshlutfall 84% 76% 74% 76% 77% 84%
Kostnaðarhlutfall 21% 19% 17% 19% 19% 20%
Samsett hlutfall 105% 95% 92% 95% 97% 104%
Framlegð (186) 184 352 187 537 (609)
Fjárfestingar            
Ávöxtun fjáreigna 1,8% 2,5% 1,7% 2,4% 8,5% 6,6%

Fjárhæðir eru í milljónum króna