Lykiltölur

Rekstrarreikningur

  2018 2017
Eigin iðgjöld 15.648 m.kr 14.985 m.kr
Fjárfestingatekjur 1.817 m.kr. 3.750 m.kr.
Aðrar tekjur 51 m.kr. 37 m.kr.
Heildartekjur 17.516 m.kr. 18.771 m.kr.
     
Eigin tjónakostnaður 13.136 m.kr. 11.873 m.kr.
Annar kostnaður 3.680 m.kr. 3.692 m.kr.
Heildargjöld 16.816 m.kr. 15.565 m.kr.
Hagnaður fyrir tekjuskatt 700 m.kr. 3.207 m.kr.
     
Tekjuskattur 0 84 m.kr.
Hagnaður ársins 701 m.kr. 3.123 m.kr.

Efnahagsreikningur

  31.12.2018 31.12.2018
Rekstrarfjármunir 325 m.kr. 343 m.kr.
Fjárfestingafasteignir 0 48 m.kr.
Útlán 1.054 m.kr. 1.300 m.kr.
Verðbréf 26.438 m.kr. 26.290 m.kr.
Viðskiptakröfur 4.052 m.kr. 4.612 m.kr.
Aðrar eignir 1.338 m.kr. 930 m.kr.
Handbært fé og bundin innlán 1.444 m.kr. 1.137 m.kr.
Eignir samtals 34.651 m.kr. 34.659 m.kr.
     
Eigið fé samtals 13.303 m.kr. 14.102 m.kr.
     
Vátryggingaskuld 18.133 m.kr. 17.191 m.kr.
Aðrar skuldir 3.215 m.kr. 3.365 m.kr.
Eigið fé og skuldir samtals 34.651 m.kr. 34.659 m.kr.
     
Eigið tjónshlutfall 84% 79%
Kostnaðarhlutfall, vátryggingastarfsemi 20% 20%
Samsett hlutfall (eigið tjónshlutfall + kostnaðarhlutfall) 104% 99%
Eiginfjárhlutfall 38% 41%
Gjaldþolshlutfall 1,74x 1,46x