Ávöxtun fjárfestingaeigna

Fjárfestingatekjur námu 1.817 m.kr. á árinu 2018 samanborið við 3.750 m.kr. á árinu 2017 og lækkuðu því um 52% á milli ára. Þar af voru 870 m.kr., eða 48%, tilkomnar vegna skuldabréfa og lána til viðskiptavina og 554 m.kr., eða 30%, var afkoma af hlutabréfum og sjóðum.

Fjárfestingatekjur 2018 (m.kr.)

 

Fjarfestingatekjur

Ávöxtun fjárfestinga var ásættanleg eða 6,6% en til samanburðar hækkaði markaðsvísitala Gamma einungis um 3,7% á árinu. Ávöxtun eignaflokka var misjöfn á árinu. Ávöxtun óskráðra hlutabréfa nam 15,8% og var mjög góð sem og ávöxtun skuldabréfa sem nam 8,6% að undanskildum ríkisskuldabréfum. Skráð hlutabréf og hlutabréfasjóðir skiluðu hins vegar slakri afkomu en ávöxtun þeirra var neikvæð um 16,3%.

Ávöxtun fjárfestinga hefur gengið vel á undanförnum árum. Á síðastliðnum fimm árum hefur árleg ávöxtun verið á bilinu 6,6–16,5% og að meðaltali er árleg ávöxtun 12,2%. Yfir sama tímabil hefur markaðsvísitala Gamma hækkað um 7,6% að meðaltali.

 

Ávöxtun fjáreigna TM

 

 

Fjarfestingar2

Í árslok 2018 voru fjáreignir þannig samsettar að handbært fé, skuldabréf og útlán til viðskiptavina námu 16.318 m.kr. sem er 56% af heildarfjáreignum. Hlutabréf og sjóðir eru 9.333 m.kr. (32% af fjáreignum) og aðrar fjáreignir 3.286 m.kr. (11% af fjáreignum). Á árinu minnkaði TM verulega við eign sína í ríkisskuldabréfum en í árslok nam hún 2.659 m.kr. sem jafngildir 9% af fjáreignum félagsins. Hins vegar jók TM við eign sína í skuldabréfum öðrum en ríkisskuldabréfum um 3.997 m.kr. milli ára. Þá minnkuðu óskráð hlutabréf um 680 m.kr. milli ára þrátt fyrir góða afkomu eignaflokksins sem skýrist af sölu eigna, en t.a.m. gekk sala á SF V slhf. í gegn á árinu en hún var næststærsta óskráða hlutabréfaeignin í upphafi árs og nam virði hennar þá 1.143 m.kr.

Í árslok 2018 var S121 ehf. stærsta einstaka eign félagsins en hún nam 2.377 m.kr. Næststærstu eignirnar voru RIKB 20 (1.610 m.kr.), HSV eignarhaldsfélag slhf. (1.093 m.kr.), EIK 161047 (1.033 m.kr.) og Júpíter lausafjársjóður (908 m.kr.). Fimm stærstu fjáreignirnar námu samtals 7.023 m.kr. sem jafngildir 24% af fjáreignum félagsins. Tíu stærstu fjáreignirnar námu samtals 10.687m.kr. sem jafngildir 37% af fjáreignum félagsins.