Starfsfólk TM

Starfsfólk TM er lykillinn að árangri og velgengni fyrirtækisins. Það er TM því sérstakt kappsmál að skapa lifandi og kraftmikið starfsumhverfi og vera aðlaðandi vinnustaður fyrir hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk. Aðeins þannig getur félagið þróast og eflst með það að marki að mæta kröfum framtíðarinnar.

Fastráðnir starfsmenn TM eru 128 talsins, 69 karlar og 59 konur og er starfsfólk TM samhentur hópur með ólíka menntun og reynslu sem skapar jarðveg fyrir fjölbreytt sjónarmið og hugmyndir.

Jafnréttismál

Á undanförnum árum hefur TM lagt ríka áherslu á jafnréttismál og frá árinu 2017 hefur verið unnið að sérstöku verkefni til að styrkja stöðu jafnréttismála enn frekar.

TM var með fyrstu fyrirtækjum til að fá viðurkenningu Jafnréttisvísis Capacent. Við veitingu hennar var meðal annars horft til menningar, samskipta og vinnuumhverfis, stefnu og skipulags, launa og fyrirmynda innan TM.

Þá hefur TM verið með jafnlaunavottun samfellt frá árinu 2014. Til að halda jafnlaunavottun verður óútskýrður kynbundinn launamunur innan félagsins að mælast undir 5%. Í síðustu úttekt sem var í september 2018 mældist óútskýrður kynbundinn launamunur 3,3% hjá TM.

Helgun starfsfólks

Helgun (e. engagement) starfsfólks er mæld samkvæmt svörun þess á kjarnaspurningum Gallup í vinnustaðagreiningu. Helgun er einn af fimm lykilmælikvörðum TM og hefur félagið sett sér markmið um að helgun mælist 4,2 eða hærri.

Helgun starfsfólks í vinnustaðagreiningu 2018 mældist 4,37 og félagið náði því markmiðum sínum á þeim mælikvarða. Niðurstöður vinnustaðagreiningarinnar voru almennt mjög jákvæðar. Mikilvægir þættir eins og endurgjöf og ánægja með jafnréttismál hækkuðu marktækt (≥ 0,2) milli greininga. Viðhorf til jafnréttismála var það atriði sem hafði fengið lægst skor í greiningunni árið á undan og er því ljóst að áhersla TM á jafnréttismál hefur borið árangur að mati starfsmanna. Enginn þáttur lækkaði marktækt milli greininga (mældust lægri 2018 en 2017).

Á meðfylgjandi mynd má sjá þróun helgunar starfsfólks TM síðustu ár.

Þróun helgunar hjá TM 2006–2018

 

 

StarfsfolkUndirbúningur fyrir vinnustaðagreiningu 2019 er hafinn og ráðgert að leggja nýja greiningu fyrir starfsfólk í lok mars.