TM í Kauphöll

Hlutabréf TM voru skráð í Kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi 8. maí 2013. Hlutafé félagsins skiptist í árslok árið 2018 milli 802 hluthafa, en þeir voru 899 í ársbyrjun.

Upplýsingastefna TM

1. Markmið upplýsingastefnu

Markmið upplýsingastefnu TM er að tryggja jafnan aðgang hagsmunaaðila að réttum og áreiðanlegum upplýsingum um TM. Þannig má auka þekkingu þeirra og eftir atvikum annarra á starfsemi félagsins.

2. Hagsmunaaðilar

Helstu hagsmunaaðilar vegna framkvæmdar upplýsingastefnu TM eru:

  • Hluthafar
  • Fjárfestar
  • Greiningarfyrirtæki
  • Matsfyrirtæki
  • Kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi
  • Fjölmiðlar

3. Verklag upplýsingamiðlunar

TM fylgir í öllu þeim lögum og reglum sem gilda um upplýsingaskyldu félaga sem skráð eru á aðallista Kauphallar Nasdaq Iceland hf. eins og nánar greinir hér að neðan.

a. Tilkynningar
Tilkynningum um uppgjör félagsins, niðurstöður matsfyrirtækja eða annað sem talið er geta haft umtalsverð áhrif á rekstur, afkomu og efnahag félagsins er dreift í gegnum fréttaveitu Kauphallar Nasdaq Iceland hf. Þegar fréttir hafa verið birtar í fréttaveitunni eru þær birtar á vef TM.

b. Kynningar
Í kjölfar árs- og árshlutauppgjöra heldur TM kynningarfundi fyrir hagsmunaaðila. Á fundunum er jafnframt farið yfir spár félagsins um afkomu næstu ársfjórðunga.

c. Þagnartímabil
Einum mánuði fyrir lok hvers uppgjörstímabils og fram að uppgjöri veitir TM engar upplýsingar um málefni er hafa áhrif á rekstur, afkomu og efnahag félagsins.

d. Afkomuspár
Samhliða uppgjörum birtir félagið spá fyrir næstu fjóra ársfjórðunga. Spárnar eru uppfærðar ef líkur eru taldar á verulegu fráviki frá áður birtri spá.

e. Samskipti
Það er markmið TM að eiga í góðum samskiptum við hagsmunaaðila. Í þeim tilgangi er leitast við að veita þeim aðstoð við umfjöllun um félagið innan þess ramma sem lög og reglur heimila.

f. Talsmaður
Forstjóri TM er talsmaður félagsins. Hann getur veitt öðrum starfsmönnum TM tímabundna heimild til þess að tjá sig um afmarkaða þætti starfseminnar.

Forstjóri félagsins er Sigurður Viðarsson
netfang: sigurdur@tm.is
sími: 515-2609/898-6276

Upplýsingastefna TM er samþykkt af stjórn félagsins og skal endurskoðuð a.m.k. einu sinni á ári.

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

Þróun á hlutabréfaverði TM frá skráningu til loka árs 2018

 

Hlutabréfaverð

Listi yfir 20 stærstu hluthafa 31. desember 2018

  Nafn Hlutafé %
1 Lífeyrissjóður verslunarmanna 67.748.995 kr. 9,99
2 Gildi - lífeyrissjóður 61.920.947 kr. 9,13
3 Birta lífeyrissjóður 53.034.234 kr. 7,82
4 Íslandsbanki hf. 52.045.704 kr. 7,67
5 Lansdowne Icav Lansdowne Euro 50.485.000 kr. 7,44
6 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deil 48.240.000 kr. 7,11
7 Helgafell ehf. 45.000.000 kr. 6,64
8 CF Miton UK Multi Cap Income 34.753.602 kr. 5,12
9 Stefnir - ÍS 15 23.936.952 kr. 3,53
10 Einir ehf. 19.591.212 kr. 2,89
11 Stapi lífeyrissjóður 18.652.613 kr. 2,75
12 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deil 17.828.700 kr. 2,63
13 Global Macro Absolute Return A 14.035.759 kr. 2,07
14 Riverside Capital ehf. 13.000.000 kr. 1,92
15 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 12.110.982 kr. 1,79
16 Stefnir - ÍS 5 11.728.216 kr. 1,73
17 Fjórir GAP ehf 11.574.916 kr. 1,71
18 Almenni lífeyrissjóðurinn 9.952.313 kr. 1,47
19 Brú Lífeyrissjóður starfs svei 9.601.146 kr. 1,42
20 Global Macro Portfolio 6.573.551 kr. 0,97